Välkommen till TonysDiskus AB  
Org.nr 559141-8149,
Flädervägen 14, 46144 Trollhättan

Jag och mitt företag Tonysdiskus är glada över att du besöker vår webbplats och tackar dig för visat intresse för vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Det är viktigt för oss att dina uppgifter skyddas när du använder vår webbplats. Vi samlar in, behandlar och använder personlig information på vår webbplats tonysdiskus.se i enlighet med gällande dataskyddslagar, i synnerhet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

Vi har följande information sparad om dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:


Namn
Adress, telefonnummer, epost, organisationsnummer, betalningsinformation samt betalningshistorik. Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, leveransadress, faktura etc.


Uppgifter för bokföring mm
För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

Namn,Adress,Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis beställningsnummer), leveransadress etc. Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Cookies
Tonysdiskus webbsidor använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internet upplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök. En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.

Du kan välja om du vill acceptera cookie fil eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det. Om du stänger av cookie funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om du stänger av cookie funktionen även för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på TonysDiskus AB:s hemsida.

Dina rättigheter:
Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.

Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.
Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Data-inspektionen tillsynsmyndighet i Sverige

Kontaktinformation:
Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att maila till oss på tonysdiskus@telia.com