Oxyletten
48 tabletter. Används vid strömavbrott, längre transporter av sötvattensfiskar eller allmänt vid...