Syrestenar

Enkel syresten
En mindre sten lämpad för sjukdomskar eller mindre räk kar.
Tetra pond syresten AS50
En större syre sten lämpad för större akvarium samt dammar