Dolfin H-800
* 3stegs filtrering,mekanisk,kemiskt och biologisk filtrering i ett system.
495:-