Wafer discs mix 250 ml (animaliskt och vegetabiliskt)